info@calderasaat.com 616 395 365 / 658 820 100

INSTAL·LACIONS I REPARACIONS

INSTALACIONS


AAT-REPARACIO-SOLDAR

Instal·lacions i treballs especials en acer al carboni i inoxidable.

Instal·lacions de calderes de vapor, canonades, dipòsits, col·lectors i xemeneies.

Instal·lacions de calderes de vapor, canonades, dipòsits, col·lectors i xemeneies.

AAT-accessoris-conduccio-vapor2

Aïllament de calderes de vapor, canonades, dipòsits i col·lectors. 

PROCÉS D’INSTAL·LACIÓ DE CALDERES

PAS 1: INICI

Inici de les obres d’instal·lació. Assentament i presentació de la caldera i els components necessaris per la seva instal·lació.

PAS 2: MUNTATGE

Procés de muntatge i instal·lació de la caldera, cremador i altres components.

PAS 3: POSADA EN MARXA

Finalització de la instal.lació, aïllaments, connexions, comprovacions i posada en marxa.1- INICI

2- MUNTATGE

3- FINALITZACIÓ


 

PROCÉS D’INSTAL·LACIÓ D’AUTOCLAUS

PAS 1: INICI

Inici de les obres d’instal·lació. Assentament i presentació de l’autoclau i els components necessaris per la seva instal·lació.

PAS 2: MUNTATGE

Procés de muntatge i instal·lació de l’autoclau.

PAS 3: POSADA EN MARXA

Finalització de la instal.lació, comprovacions i posada en marxa.1- INICI

2- MUNTATGE

3- FINALITZACIÓ


 

REPARACIONS