info@calderasaat.com 616 395 365 / 658 820 100

SERVEI TÈCNIC I MANTENIMIENT

AAT ofereix Servei Tècnic per instal·lacions i posada en marxa de calderes així com Servei de Manteniment i Reparacions.


manteniment-barometre-2-caldera-AAT

Manteniment de sales de calderes, dipòsits de condensats, xemeneies de sortida de fums i col·lectors de vapor.

posta marxa caldera AAT

Posada en marxa de calderes de vapor.

AAT-manteniment-soldar

Reparacions de calderes de vapor.